• Adresa firmy

  FTJ VIDEO
  Pivoňková 280
  Stráž nad Nisou
  CZ – 463 03

  IČO: 692 86 353
  DIČ: CZ711111 2569
 • [google-map-sc width="200" height="200" zoom="11"]
 • Kontaktní údaje

  telefon: +420 482 739 951
  mobil: +420 777 282 188

  e-mail: ftj@ftj-video.cz
 • Bankovní spojení

  ČSOB Liberec
  číslo účtu: 5835883 / 0300

  IBAN:CZ4403000000000005835883
  SWIFT: CEKOCZPP
 • Poptávkový formulář

  Vaše jméno (povinný údaj)

  Váš email (povinný údaj)

  Předmět

  Vaše zpráva (povinný údaj)

  Kontrolní otázka proti spamu
  Kolik písmen obsahuje tento název: FTJ 

 • open panel
 • Home
 • World Dance Championship Babylon 2013 – Liberec

World Dance Championship Babylon 2013 – Liberec

 

Akční ceny / Special prices:

Každá kategorie: 110 Kč / Each Category: 4€

1 celý den: 1000 Kč / One day:  37 €
2 celé dny: 1900 Kč / Two days: 70 €
3 celé dny: 2700 Kč / Three days: 100 €
4 celé dny: 3600 Kč / Four days: 133 €
Všechny dny: 4500 Kč / All days: 166 €

Objednávkové taneční listy / Orders dance forms:

Středa / Wednesday 13-11-2013

Čtvrtek / Thursday 14-11-2013

Pátek / Friday 15-11-2013

Sobota / Saturday 16-11-2013

Neděle / Sunday 17-11-2013

Po roce je tu opět World Dance Championship Babylon 2013 – Liberec, největší mezinárodní taneční soutěž v Česku!  Partner této soutěže FTJ VIDEO připravuje velkou novinku s názvem VIDEO TO GO! nebo-li VIDEO IHNED S SEBOU!

Na co se můžete těšit?
Díky moderním technologiím si budete moci odnést taneční videozáznam IHNED S SEBOU.
Navíc si budete moci vybrat přímo kategorii, která vás zajímá nebo pouze její část (například 1. kolo, semifinále či finále).
Součástí všech kategorií budou i videozáznamy z medailových ceremoniálů.

Jaká technika je použita a jak videozáznam získáte?
Videozáznam bude pořizován profesionální televizní technikou po celou dobu soutěže, kameramanům tedy neunikne záznam žádného soutěžícího. Zpracované záběry tanečních vystoupení budou zájemcům předány v nejvyšší profesionální kvalitě FULL HD, které je možné ihned přehrát v počítači, notebooku, tabletu, chytrém telefonu či na DVD nosiči, nebo je možné je sdílet na internetu. Video-objednávky budou přijímány u stánku společnosti FTJ VIDEO, který bude umístěn v tanečním sále..

Společnost FTJ VIDEO záznam profesionálně zpracuje ve velice krátkém časovém úseku a je možné jej odnést ihned z akce za velice přijatelné ceny. Díky společnosti FTJ VIDEO se můžete věnovat svým tanečním výkonům, nebo si užívat výkonů svých svěřenců, dětí či kamarádů. Společnost FTJ VIDEO pro všechny účastníky a návštěvníky akce připravuje řadu dalších novinek.

Těšíme se na vaši účast a skvělé výkony!After the year is here again Babylon World Dance Championship 2013 – Liberec, the largest international dance competition in the Czech Republic! Partner of the competition FTJ VIDEO preparing great innovation called VIDEO TO GO! or if VIDEO IMMEDIATELY FOR YOU!

What can you expect?
Thanks to modern technology you can collect a dance video  IMMEDIATELY FOR YOU.

Additionally, you can choose directly the category that interests you , or only part of it ( for example, first round , semifinals and finals) . In all of the categories are also videos of the medal ceremonies.

What technology is used and how to have the video ?

The video will be make with professional television equipment throughout the event.

Processed images of dance performances will be forwarded to customers of the highest professional quality FULL HD, which can immediately play on your computer , laptop , tablet, smart phone or on DVD , or you can share them on the Internet.

Video -orders will be accepted at the booth of  FTJ VIDEO, which will be located in the ballroom. The company  FTJ VIDEO recording professionally treated in a very short period of time and can be immediately ready for you at very reasonable prices.
Thanks to FTJ VIDEO you can have experience to your dance performances.
The company FTJ VIDEO for all participants and visitors to the event preparing a number of other innovations.

We look forward to your participation and great performances!

© 2013 Projekce, video střih, kamerová technika - FTJ VIDEO
www.ftj-video.cz